FORUM TAALBELEID

HOGER ONDERWIJS

 

 

 

WIE ZIJN WE?

Het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs werd in 2009 opgericht op initiatief van een aantal taalbeleidcoördinatoren. Zij voelden de nood aan om informatie uit te wisselen, informeel te netwerken en expertise te delen. Het Forum organiseert elk jaar een Forumdag, waarvan de achtste editie plaatsvindt in 2016.

 

Het Forum focust op taalbeleid Nederlands, de belangrijkste onderwijstaal in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat taalbeleid is competentiegericht en beoogt de ontwikkeling van academische en professionele taalvaardigheid bij alle studenten. Daarnaast is het taalbeleid dynamisch en pragmatisch: het spoort met de snelle ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het werkveld, en richt zich op de taalvaardigheid met het oog op studiesucces en kwalitatieve uitstroom.

FORUMDAGEN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

© 2015 FORUM TAALBELEID HOGER ONDERWIJS

 

VIND ONS OP TWITTER